Idealna služba in popolni kandidat ne obstajata

Objavljeno:

Image

Podjetja si prizadevajo zaposliti popolnega kandidata, ki bi že dobro poznal vse tehnologije v rabi v podjetju ter se že od prvega dne vključil v delovni proces. Tudi kandidati iščejo idealno delovno mesto, kjer bodo lahko ob vseh ugodnostih izkoristili ves svoj potencial. Ampak resnica je drugačna. Medtem, ko oboji iščejo popolnost, lahko izpustijo odlične priložnosti.

Iskanje popolnega kandidata

Podjetja z razpisanim delovnim mestom zastavijo zelo visoka merila o tem, kakšna znanja in izkušnje naj bi imel »popolni« kandidat in od teh ne želijo odstopati. Navadno iščejo kandidate s pet ali večletnimi izkušnjami, pri čemer pa zanemarijo dejstvo, da je lahko kandidat s samo dveletnimi izkušnjami prav tako usposobljen za opravljanje tega dela. Vendar se ta najverjetneje ne bo prijavil na delovno mesto zaradi strogih razpisnih pogojev. Neprilagodljivost podjetji pa se kaže tudi pri določanju višine plače za posamezno delovno mesto. Če podjetje spozna kandidata, ki se zelo približa t.i. »popolnemu profilu«, vendar le-ta za menjavo službe želi nekoliko višjo plačo kot je bila predvidena za to pozicijo, bi bilo smiselno razmisliti o spremembi plače, saj je dobre kandidate, sploh na tehničnem področju, zelo težko dobiti. Če ovrednotimo čas in delo, ki ga bo podjetje sicer vložilo v iskanje drugega primernega kandidata, potem se nekaj prilagodljivosti glede plačila ali drugih ugodnosti vsekakor obrestuje.

Iskanje idealne službe

Tudi iskalci zaposlitve pri menjavi zaposlitve postavijo v ospredje določene zahteve kot so oddaljenost od doma, višina plače, gibljiv urnik, možnost za delo od doma ali dolžina delavnika. Pri tem pa lahko izpustijo priložnosti za delo v mladih perspektivnih podjetjih, ker višina plače ali pogoji dela niso tako idealni na samem začetku, vendar omogočajo delo na novih projektih z najsodobnejšimi tehnologijami, ki se dolgoročno lahko razvijejo v uspešne poslovne zgodbe.

Odprtost za nove priložnosti

Če ste iskalec in vas opisano delo v oglasu navdušuje ali želite delati v tem podjetju, vendar ne izpolnjujete vseh navedenih pogojev oz. ponudba delodajalca ni taka, kot si jo želite, naj vas to ne odvrne od prijave. Bodite odprti za nove priložnosti in prilagodljivi glede zahtev in se vam bo mogoče v pogovoru s podjetjem odprla nova pot za delo ali sodelovanje.

Enako velja za delodajalce. Bodite bolj fleksibilni glede zahtev, plačila in bonitet, saj lahko zaradi rigidnosti izgubite neponovljivo priložnosti za pridobivanje kvalitetnega kadra, ki bi vam v prihodnosti omogočil konkurenčno prednost na trgu.

Za oboje velja, da je pred odločitvijo vredno preučiti vse možnosti.