V Adittecu razumemo, da je odgovornost do okolja, v katerem živimo, eden izmed temeljev naše organizacijske kulture. Svojo poslovno dejavnost dojemamo kot prispevek k boljši družbi. Z ustvarjanjem dobrih povezav med iskalci zaposlitve in podjetji skrbimo za dvig kakovosti družbenega delovanja, vendar si želimo pri tem iti še dlje. Naš dolgoročni cilj je ustvariti trajna partnerska sodelovanja z namenom uresničevanja različnih družbeno odgovornih aktivnosti.