Sprejem pogojev

S temi Splošnimi pogoji poslovanja družbe Adittec, kadrovske rešitve, d. o. o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja), so določene pravice in obveznosti pri uporabi spletne strani adittec.si.

Na splošno lahko naše strani uporabljate, ne da bi nam razkrili svojo identiteto, za uporabo nekaterih delov spletnih strani pa se je treba prijaviti. Uporabnik se lahko registrira na spletni strani adittec.si,  če sprejme pogoje poslovanja, v nasprotnem primeru pa naj zapusti to spletno stran. Storitve na spletni strani so za iskalce zaposlitve brezplačne. Pogoji uporabe spletnega mesta veljajo do preklica oziroma izdaje novih. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi spletnega mesta adittec.si.

Če imate kakršna koli vprašanja glede pogojev ali varovanja svoje zasebnosti ali če želite dodatna pojasnila, nam pišite na elektronski naslov info@adittec.si.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba Adittec, kadrovske rešitve, d. o. o. (v nadaljevanju: Adittec), si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to spletno stran, ne da bi vas o tem obvestila. Informacije na tej spletni strani so občasno posodobljene. Družba Adittec kljub temu ne daje nobenih zagotovil ali garancije za kakovost, točnost, učinkovitost, popolnost, delovanje ali za primernost spletne strani oz. katere koli njene vsebine za določen namen.

Kot je v polni meri dovoljeno z zakonom, družba Adittec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na tej spletni strani ter zavrača vsakršno odgovornost, ki izhaja iz malomarnosti ali drugih zadev, povezanih z vsebino ali uporabnikovo uporabo ali nezmožnostjo uporabe spletne strani. Če ste nezadovoljni s katerim koli delom te spletne strani, je vaše edino pravno sredstvo, da jo prenehate uporabljati.

Prav tako družba Adittec ne daje nobenega zagotovila, da spletna stran ali kakršne koli informacije, objavljene na njej, niso okužene z virusi ali s čimer koli drugim z okuževalnimi ali z uničevalnimi lastnostmi; v povezavi s tem zavrača vso odgovornost. Družba Adittec se bo vseskozi trudila za točnost, pravilnost, ažurnost in za koristnost vsebin portala, vendar pa za vse navedene ne sprejema odgovornosti, prav tako pa ne za morebitne škodljive posledice uporabe vsebin portala. 

Družba Adittec pa poleg že navedenega prav tako ne odgovarja za kakršne koli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja uporabnika ali delodajalca, morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, slabega delovanja ali nedelovanja portala zaradi nedelovanja internetnega omrežja, morebitno škodo, ki je nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaupanja v vsebino storitve portala, izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov, povezanih z delovanjem portala. Prav tako ne odgovarja za vsebine, ki jih na portalu objavljajo uporabniki ali delodajalci, netočne podatke iskalcev zaposlitve, netočne podatke delodajalcev, zagotovitev odzivnosti uporabnikov in delodajalcev, morebitno pozno dostavo ali za nedostavo elektronskih sporočil ali SMS-ov.

Povezave

Upoštevajte, da določene povezave na tej spletni strani vodijo do virov, ki so na strežnikih ali spletnih strani, ki jih vzdržujejo tretje stranke, nad katerimi družba Adittec nima nadzora. Skladno s tem zavrača vso odgovornost za kakršno koli vsebino, ki se nahaja na takih strežnikih, ali za točnost ali zakonitost podatkov, vsebovanih na drugih spletnih straneh.

Uporaba vsebine in avtorske pravice

Razen če je drugače navedeno, avtorska pravica in podobne pravice na tej spletni strani ter vsa vsebina na tej spletni strani pripadajo družbi Adittec. Dovoljeno je samo kopiranje ali tiskanje izvlečkov vsebine za osebno uporabo. Nobenega gradiva ne smete uporabljati za komercialne ali javne namene.

Brez pisnega dovoljenja družbe Adittec ne smete (neposredno ali posredno, vključno z uporabo kakršnega koli programa) ustvariti baze podatkov v elektronski ali drugi obliki s prenašanjem in shranjevanjem dela ali vseh strani na tej spletni strani. Brez pisnega dovoljenja družbe Adittec ne smete nobenega dela te spletne strani tiskati, razmnoževati, posredovati ali shraniti, ponovno objavljati, spreminjati na kateri koli drugi spletni strani, nalagati ali razširjati v kakršni koli elektronski ali neelektronski obliki ali vključiti v kakršen koli javni ali zasebni sistem za elektronsko pridobivanje podatkov. Kakršne koli prošnje za dovoljenje lahko pošljete na e-naslov info@adittec.si.

Vaše uporabniško ime in geslo

Odgovorni ste za vso uporabo te spletne strani s svojim e-poštnim naslovom in geslom, ne glede na to, ali ste spletno stran s svojim e-poštnim naslovom in geslom uporabljali vi ali nekdo drug. Odgovorni ste za zaščito in varovanje svojega e-poštnega naslova in gesla pred nepooblaščeno uporabo. Če menite, da je prišlo do kršitve varnosti vašega e-poštnega naslova ali gesla, na primer do kraje ali nepooblaščene uporabe, morate takoj obvestiti družbo Adittec prek e-pošte na info@adittec.si.

Adittec se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe družbe.

Dovoljenje za uporabo in hrambo osebnih podatkov

S sprejemom naših pogojev uporabe se strinjate s tem, da družba Adittec zbira, obdela, shrani, objavi in prenese podatke, ki jih posredujete, skladno z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev poslovanja. 

Z registracijo in s prijavo v spletno mesto additec.si dovoljujete družbi Adittec, da zbira vaše podatke v procesu iskanja in selekcije zaposlitve za namen posredovanja potencialnim delodajalcem in namene obveščanja o prostih delovnih mestih.

Izrecno dovoljujete, da Adittec vaše podatke hrani časovno neomejeno. V vašo zbirko podatkov lahko kadar koli vpogledate in zahtevate njihov prepis, popravek ali pa tudi izbris.

Informacije, ki jih objavite na spletni strani

Družba Adittec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli odstrani tako vsebino s spletne strani, za katero meni, da je opolzka, obrekljiva ali žaljiva, ali za katero meni, da krši pravice tretje stranke, na primer pravice zaupnosti ali intelektualne pravice tretje stranke. Strinjate se s tem, da boste družbi Adittec povrnili vso izgubo in škodo ter stroške (vključno s pravnimi stroški), ki jih ima družba Adittec v morebitnih pravnih postopkih zaradi kakršnih koli informacij, ki ste jih objavili na predmetni spletni strani.

Obveznosti uporabnikov spletnega mesta adittec.si

Odgovorni ste za to, da so vse informacije, ki jih posredujete družbi Adittec, vključno s svojim življenjepisom, točne in popolne. S potrditvijo registracije hkrati tudi jamčite za verodostojnost in točnost vseh z vaše strani zapisanih podatkov in informacij o vas, vaši izobrazbi, karierni poti in drugih podatkih, ki jih spletno mesto omogoča. Hkrati jamčite tudi za verodostojnost in točnost posredovanih podatkov v svojem priloženem življenjepisu. Ni dovoljeno objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega privoljenja, prav tako pa ni dovoljena objava izmišljenih podatkov ali izdajanja za tretjo osebo. Prav tako je prepovedano uporabljati storitev z namenom propagiranja kakšne dejavnosti oziroma v nasprotju z namenom portala.

Če ima družba Adittec vzrok za domnevo, da so katere koli informacije, ki ste jih posredovali, napačne, netočne ali da niso vaše, lahko umakne svoje dovoljenje za prijavo v spletno stran in vam prepove uporabo te spletne strani, pri čemer pa uporabnik nima pravice zahtevati vračila plačanega zneska.

Uporabnik portala se lahko v vsakem trenutku odloči, da se želi s spletnega mesta popolnoma izbrisati. Za izbris je treba poslati elektronsko sporočilo na info@adittec.si in uporabniško ime, vključno z vsemi objavljenimi podatki. Zahteva bo upoštevana samo, če je poslana iz istega elektronskega naslova, s katerega je bila prijava na spletno mesto opravljena.

Obveznosti delodajalcev pri uporabi storitev spletnega mesta adittec.si

Delodajalec prevzema odgovornost, da bo pri objavljanju oglasov spoštoval vso delovnopravno zakonodajo (predvsem Zakon o delovnih razmerjih pa tudi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno), in sicer glede roka za prijavo na razpisano delovno mesto (25. člen Zakona o delovnih razmerjih) ter tudi glede pravic neizbranega kandidata (30. člen Zakona o delovnih razmerjih) in varstva delavčevih osebnih podatkov (48. člen Zakona o delovnih razmerjih) itn. Prav tako pa se delodajalec zavezuje, da bo spoštoval tudi Zakon o varstvu osebnih podatkov, Slovenski oglaševalski kodeks in tudi morebitno drugo relevantno zakonodajo.

Vsebina zaposlitvenih oglasov, ki jih objavi naročnik na portalu, mora biti resnična in pravilna ter ne sme biti žaljiva.

Garancija za delodajalce

Če se delodajalec v 90-dnevnem garancijskem obdobju zaradi kakršnega koli razloga odloči, da novega zaposlenega ne obdrži ali če novi zaposleni zapusti delodajalca v 90-dnevnem garancijskem obdobju, bo družba Adittec brez dodatnih stroškov za delodajalca znova odprla ponudbo za delo, dokler delodajalec ne zaposli novega kandidata. Družba Adittec za takšno storitev odprtja nove ponudbe za delo na spletni strani naročniku ne bo zaračunala storitve.

Nagrade

Družba Adittec bo izplačala nagrado v obliki bona v 90 dneh od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi med kandidatom in naročnikom in sicer izključno na poziv kandidata. 

Do prejema nagrade je upravičen/-a:

  • kandidat, ki se redno zaposli pri naročniku na podlagi napotila Aditteca;
  • oseba, ki je prek obrazca za priporočila na spletni strani Adittec poslala prijatelju/znancu povezavo na spletno stran Adittec in se je ta registriral na spletni strani Adittec prek te iste povezave in se zaposlil pri naročniku na podlagi napotila Aditteca;
  • kandidat, ki je samostojni podjetnik, »freelance« – svobodni delavec – in ki s pomočjo posredovanja Aditteca sklene posel za začasno delo kot zunanji sodelavec pri naročniku Aditteca.

Do prejema nagrade niso upravičeni:

  • najemni delavci (kandidati, ki so v rednem delovnem razmerju pri Adittecu in opravljajo delo pri drugemu uporabniku);
  • oseba, ki je priporočila kandidata prek obrazca za priporočila na spletni strani Adittec in se je ta zaposlil pri naročniku na podlagi napotila Aditteca, vendar je bil ta isti kandidat predhodno že registriran v bazi Aditteca z istim ali drugim e-naslovom.

Nagrada, ki je navedena v vsaki ponudbi za delo, je navedena v bruto znesku in je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Upravičenec do nagrade je zavezanec za plačilo dohodnine skladno z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede Adittec. Izplačane nagrade ne predstavljajo dodatnih stroškov za naročnika.

Za prevzem nagrade mora upravičenec do nagrade ob pozivu prek elektronske pošte Adittec predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega prebivališča, kraj prebivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če upravičenec do nagrade v sedmih dneh po datumu poslanega poziva po elektronski pošti ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila.

Priporočila

Uporabniki, ki želijo priporočiti, ne smejo pošiljati neželene e-pošte (»spam«) s povezavo na spletno stran Adittec osebam, ki jih osebno ne poznajo, prav tako ne smejo te povezave širiti na javnih kanalih, kot so oglasne strani, ali drugih spletnih straneh, na katerih to ni dovoljeno.

Adittec si pridržuje pravico, da prekliče ustvarjeno povezavo v namen priporočila, ki vodi na spletno stran Adittec, če po lastni presoji ugotovi, da je uporabnik s širjenjem te povezave kršil te pogoje poslovanja, vključno s katerim koli goljufivim ali zavajajočim priporočilom (na primer pošiljanje izmišljenim ljudem, uporaba lažnih imen, uporaba številnih identitet, e-poštnih računov ali e-poštnih naslovov, izdajanje za drugo osebo ali kako drugače zagotavljanje napačnih ali zavajajočih informacij itn.), ali če Adittec preneha izvajanje programa priporočil za uporabnike zaradi kakršnega koli razloga.

Končne določbe

Ob sporu v povezavi z uporabo spletne strani adittec.si, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika ali naročnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi spletni strani adittec.si na podlagi spremenjenih pogojev.