Uporabnik in delodajalec izrecno dovoljujeta, da družba Adittec, kadrovske rešitve, d. o. o. (v nadaljevanju: Adittec), z namenom zagotavljanja storitev spletne strani zbira in obdeluje podatke skladno s politiko varovanja podatkov. 

Zbrane podatke bo družba Adittec uporabila, da bi opravila storitve, ki jih ponuja, in vam zagotovila pozitivno izkušnjo pri poslovanju in uporabi spletnega mesta. Družba Adittec spoštuje zaupnost vaših podatkov (vašo zasebnost), zato bo storila vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Podatke, ki jih boste posredovali na spletni strani Adittec, bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali, oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov potencialnim delodajalcem z namenom iskanja zaposlitve. Vaših osebnih podatkov Adittec ne bo zlorabil, ne bo vam pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil vaše zasebnosti. Vaših podatkov brez vašega privoljenja družba Adittec ne bo pod nobenim pogojem uporabila, jih kakor koli posredovala ali dala v uporabo tretjim osebam ali ustanovam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Vaši podatki bodo tako vedno uporabljeni samo v namene, ki so skladni z zakonom, in nikakor ne v namene, ki bi vam lahko kakor koli škodovali.

Adittec pa občasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov pošilja obvestila o novostih, storitvah, ki so povezane z iskanjem zaposlitve in ki uporabnikom naročnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil. 

Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani in obdelovani. Po izpolnitvi namena zbiranja in obdelave bodo vaši osebni podatki zbrisani, uničeni, blokirani ali anonimizirani, razen tistih, ki bi bili morebiti opredeljeni kot arhivsko gradivo na podlagi zakona, ki ureja tovrstno gradivo.

Svoje osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadar koli preverite, pozneje spremenite ali izbrišete, tako da pošljete pisno zahtevo na naslov info@adittec.si.

Družba Adittec izjavlja, da bo na vašo pisno zahtevo, naslovljeno na navedeni naslov:

  • omogočila vpogled v katalog podatkov, osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in ki se nanašajo na vas, ter vam omogočila tudi njihovo prepisovanje;
  • potrdila, ali se podatki v povezavi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočila vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, ter vam omogočila njihovo prepisovanje ali kopiranje;
  • posredovala seznam osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
  •  omogočila vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o uporabniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in metodo obdelave;
  • dopolnila oziroma popravila osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni;
  • blokirala ali izbrisala osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva.

Družba Adittec lahko zaradi kakršnega koli razloga občasno spremeni, dopolni ali izboljša predmetno obvestilo o varovanju podatkov, ki je objavljeno na njeni spletni strani, vse spremembe pa veljajo za vse uporabnike takoj po objavi.

Uporabnik daje dovoljenje za iznos osebnih podatkov delodajalcem v EU in zunaj nje ter je seznanjen, da tretje države morebiti ne zagotavljajo takšne ravni varstva osebnih podatkov, kot je zagotovljena v Republiki Sloveniji.

Če imate vprašanja o vaših osebnih podatkih ali če želite pridobiti nadaljnje informacije, vas prosimo, da stopite v stik z nami prek info@adittec.si.