Vodenje kadrovske funkcije vašega podjetja lahko prevzamemo v celoti ali pa vam pomagamo pri posameznih procesih.

Ponujamo tudi možnost najema kadrovskega strokovnjaka, ki opravlja delo v vašem podjetju za daljše obdobje ali pa samo nekaj ur tedensko. S svojimi storitvami skrbimo, da ste v koraku z aktualno delovno zakonodajo in s sodobnimi kadrovskimi rešitvami; znižujemo vam dodatne stroške.

Prednosti za podjetja:

  • osredotočanje na osnovno dejavnost podjetja;
  • znižanje stroškov poslovanja, manj administrativnih opravil;
  • obveščenost o spremembah v delovni zakonodaji in najsodobnejših smernicah na trgu dela;
  • boljša komunikacija in podpora pri delu za zaposlene, kar vodi v boljšo motivacijo in posledično večjo produktivnost;
  • manjša fluktuacija kadrov;
  • boljša pogajalska izhodišča pri najemu agencijskih delavcev;
  • pomoč pri gradnji blagovne znamke delodajalca in podpora pri komunikaciji prek družbenih omrežij.