O Adittecu

Adittec povezuje izjemne posameznike na področju tehnike, informacijske tehnologije, industrije, farmacije in zdravstva z najboljšimi delodajalci – lokalno in globalno.

Naše poglobljeno razumevanje potreb kandidatov in naročnikov nam omogoča, da imajo rezultati našega dela dolgoročne pozitivne učinke za vse udeležene v zaposlitvenem procesu.

 

Naša vizija je postati vodilno središče povezovanja najboljših tehničnih in strokovnih kadrov z najboljšimi delodajalci po vsem svetu.

Naš pristop je drugačen

Uspeh gradimo na osebnem povezovanju znotraj stroke in stalnem inoviranju.

 

Spoštovanje posameznikov

Vzamemo si čas, da spoznamo svoje kandidate, saj je vsak posameznik veliko več, kot lahko predstavi njegov CV. Prizadevamo si poiskati pravo zaposlitev za kandidata, v kateri lahko v celoti razvije svoj potencial.

 

Znanje in strokovnost

Naši svetovalci so usmerjeni izključno v področje, ki ga pokrivajo, in prav to nas razlikuje od drugih agencij na trgu. So dobri poznavalci stroke, zato učinkovito kadrujejo ter proaktivno svetujejo podjetjem in kandidatom.

 

Inovativnost

Nenehno inoviramo in opravljamo pionirsko delo na področju zaposlovanja z iskanjem novih in vedno boljših rešitev za kandidate in naročnike.

 

Transparentnost in odkritost

Proces zaposlovanja je lahko naporen za kandidata in naročnika. Kandidatom in podjetjem izboljšamo izkušnjo in jim nudimo podporo ter odkrito komunikacijo v celotnem postopku kadrovanja.

 

Zaupanje in integriteta

Stremimo k vzpostavljanju zaupanja vrednih odnosov s kandidati in podjetji. Z našim znanjem in integriteto pomagamo k uresničevanju želenih ciljev obeh strani.