Tehnološki sektor potrebuje več žensk

Objavljeno:

Image

Vedno manj žensk se odloča za tehnične poklice

Zgodovina žensk v tehničnih poklicih je zelo zapletena, na kar kaže tudi njihov položaj na trgu dela še dandanes. Medtem ko je bilo veliko pionirjev v inženirstvu in računalništvu prav žensk, je pomanjkanje žensk v tehničnih poklicih danes zelo pereč problem, s katerim se soočajo največja tehnološka podjetja na svetu, kot so Google, Facebook, Apple itn.

Tehnični poklici so že od nekdaj veljali kot moška domena. Čeprav ženske predstavljajo velik del današnje delovne sile, se jih za tehnične poklice odloča manj kot pred 20 leti. Tiste, ki se le odločijo za delo na tehničnem področju, pa soočajo s še vedno velikim razlikam pri plačilu, v primerjavi z moškimi, s slabšimi možnostmi za napredovanje ter s vsakdanjimi seksističnimi praksam na delovnem mestu. Na ta problem opozarjajo tudi statistični podatki. Ženske namreč predstavljajo manj kot tretjino zaposlenih v tehnološkem sektorju in v njem zasedajo le enega od petih vodstvenih položajev.

Pomanjkanje žensk v tehnološkem sektorju je poslovni problem

Problem neenakosti pa ni samo družbene narave, ampak predvsem poslovne. Podjetja se vedno bolj soočajo s problemom pomanjkanja tehničnega kadra na trgu dela, istočasno pa se zavedajo, da ne izkoriščajo tehničnih talentov polovice prebivalstva, ki ga predstavljajo ženske. Poleg tega, raziskave kažejo, da mešane ekipe žensk in moških sprejemajo boljše odločitve in so posledično bolj učinkovite.

Tehnološki sektor potrebuje vse več žensk, ki se izobražujejo, delajo in se razvijajo na tehničnem področju, če želi zagotoviti potrebo po kadru v prihodnosti.

Kateri so glavni razlogi, ki odvračajo ženske za delo tehničnem področju?

 • Zakoreninjeni stereotipi
  Ženske se ne odločajo za študij matematike, računalništva in drugih tehničnih ved, ker te običajno veljajo za moška področja.
 • Procesi iskanja in selekcije kadra so usmerjeni na moške
  Osebe, ki opravljajo selekcijo kadra za tehnične poklice so največkrat moški, ki izbirajo za pozicije sebi podobne kandidate glede skupne izkušnje, hobije, prepričanja…
 • Razlika v plačilu in nezmožnost za napredovanje
  Raziskave so pokazale, da v tehničnih poklicih ženske težje napredujejo in so bistveno manj plačane kot njihovi moški kolegi za opravljanje iste funkcije v podjetju.
 • Delovni pogoji in delovno okolje
  Veliko žensk, ki dela na tehničnem področju se pritožuje, da delovni pogoji v tehnoloških podjetjih ne spodbujajo njihovega vključevanja, saj jim ne omogoča uravnoteženja družinskega življenja z delom. Poleg tega pa imajo velikokrat probleme tudi z delovnim okoljem, kjer so velikokrat marginalizirane, kar jih postopoma prisili, da se usmerijo na druga področja dela.

Kaj lahko naredijo države in podjetja, da spodbudijo ženske za izbiro tehničnih poklicev?

 • Spodbujanje izbire tehničnega poklica že v šoli
  Podiranje stereotipov je pomembno že šolstvu. Potrebno je spodbujati dekleta za izbiro tehničnih in naravoslovnih predmetov že v rani mladosti.
 • Primerni delovni pogoji
  Gibljiv delovni čas je dobra rešitev za uravnoteženje delovnih obveznosti z družinskim življenjem, tako za ženske kot za moške.
 • Enake možnosti za napredovanje in osebni razvoj
  Zagotavljanje enakih možnosti za osebni in profesionalni razvoj je dejavnik, ki zelo vpliva na izbiro službe in na pripadnost določenemu podjetju.
 • Spodbujanje priložnosti za mreženje
  Tako podjetja kot javne institucije bi morale ženskam ponuditi programe mentorstva in priložnosti za mreženje, preko katerih si lahko pomagajo in se spodbujajo ob vstopu v to panogo