Zakaj menjamo službo

Objavljeno:

Image

Menjava zaposlitve je bila včasih pri nas manj običajna praksa. Naši starši so delali tudi po več desetletji v istem podjetju, na istem delovnem mestu ali pa so napredovali znotraj podjetja. Tako kot se spreminja poslovni svet pa se spreminja tudi trg dela. Dandanes je menjava službe popolnoma ustaljena praksa v poslovnem svetu.


Podjetja se trudijo, da bi privabila v svoje vrste čim boljše kandidate, katere proaktivno iščejo znotraj konkurenčnih podjetji v panogi ali izven nje. Najbolj iskani, predvsem tehnični kadri, lahko prejmejo tudi po več ponudb za delo na teden, ampak kateri je tisti glavni razlog, zaradi katerega se posamezniki odločimo za menjavo zaposlitve?

Kandidati si želijo boljše karierne priložnosti

Najbolj pogost razlog zakaj zapuščamo svoja delovna mesta je želeja po boljši karierni priložnosti oz. nezadovoljstvo v trenutni službi. Kaj pomeni »boljša karierna priložnost« pa je zelo odvisno od vsakega posameznika.

Na podlagi raziskave, ki jo je izvedel LinkedIn so najbolj pogosti razlogi za menjavo službe:

 1. Pomanjkanje priložnosti za napredovanje znotraj podjetja.
 2. Nezadovoljstvo z ravnanjem vodilnih v podjetju.
 3. Nezadovoljstvo oz. neujemanje z organizacijsko kulturo.
 4. Želja po bolj zahtevnem oz. bolj zanimivem delu.
 5. Nezadovoljstvo s plačilom.
 6. Želja po priznanju za opravljeno delo.

Kaj pa se nam zdi pomembno, ko razmišljamo o sprejetju ponudbe za novo zaposlitev:

 1. Nova služba nam omogoča več priložnosti za karierni in osebni razvoj.
 2. Boljše plačilo.
 3. Delo zveni bolj zanimivo.
 4. Delovno mesto se sklada z našim profilom, znanji in spretnostmi.
 5. Pozicija omogoča, da naše delo pusti nek viden pečat.
 6. Naša vizija sovpada z vizijo podjetja.

Na odločitev o menjavi dela pa vplivajo tudi osebni razlogi

Pri menjavi službe pa lahko vplivajo še številni drugi razlogi poleg razvoja kariere, večji zaslužek ali osebnostna rast. Pomemben razlog je tudi izboljšanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Ta je veljal kot poglavitni razlog za menjavo službe pri ženskah, vendar postaja vedno bolj pogost razlog tudi pri moških. Eden od razlogov za menjavo zaposlitve pa je lahko tudi želja po mednarodnih izkušnjah ali po spremembi okolja, države, kontinenta. Dobri kandidati se zavedajo dejstva, da lahko s pomočjo novih tehnologij svoje delo opravljajo kjerkoli po svetu.

Posamezniki zapuščajo velika podjetja za delo v start-upih

Poleg tega je za posameznike vedno bolj pomembno tudi delovno okolje, organizacijska kultura in vrednote podjetja. Posameznik, ki se prepozna v identiteti podjetja, katero ne predstavljajo le prazne besede napisane na spletnih straneh, ampak je realna in ga inspirira, je za delo v sanjskem podjetju pripravljen sprejeti tudi nižje plačilo. V tem se kaže tudi trend zapuščanja velikih podjetji in korporacij za delo v manjših, start-up podjetjih, ki imajo zelo jasno razvito organizacijsko kulturo, bolj povezan tim in posameznika vključujejo v razvoj podjetja.

Dobri kandidati, predvsem na tehničnem področju, so vedno bolj zahtevni pri izbiri kariernih ponudb in vedno bolj pozorni na to, kakšno je delo in delovno okolje in kultura v podjetju preden ponudbo sprejmejo. Podjetja bodo morala zato bolj podrobno preučiti poglavitne razloge, zakaj posamezniki želijo menjati zaposlitev, poslušati svoje zaposlene in potencialne kandidate ter se prilagoditi novim zahtevam na trgu dela, če bodo želela obdržati ali privabiti najboljše kandidate.