Dobra blagovna znamka delodajalca privabi najboljše

Objavljeno:

Image

Podjetja se vsakodnevno srečujejo s težavami pomanjkanja tehničnega in strokovnega kadra, ki ima že razvita ključna znanja in kompetence. Tovrsten kader je namreč zelo iskan na trgu dela in nima težav z zaposlitvijo. V zadnjem času je veliko govora o blagovni znamki delodajalca kot ključnem »orodju« za privabljanje najboljših kandidatov na trgu.

Blagovna znamka delodajalca se je v devetdesetih letih enačila s prepoznavnostjo in ugledom podjetja, v prejšnjem desetletju pa so velike korporacije kot so Unilever, P&G, Shell v konstantnem boju za kadre začele sistematično vlagati v t.i. »Employee Value Proposition«, ki opredeljuje ključne prednosti, ki jih ponuja podjetje kandidatu, ter določa smernice za grajenje delodajalčeve blagovne znamke.

Blagovna znamke delodajalca ne velja enačiti s prepoznavnostjo podjetja

Tudi v Sloveniji se že vrsto let izvajajo raziskave, ki merijo ugled delodajalcev na osnovi t.i. količnika ugleda, ki ga določa kombinacija treh kriterijev; prvi je poznanost podjetja med kandidati na trgu dela, drugi je upoštevanje organizacije kot potencialnega delodajalca in tretji je stopnja izbornega delodajalca oz. katero podjetje predstavlja prvo izbiro kot potencialni delodajalec. Nazive najuglednejšega delodajalca so v zadnjih letih prejemala podjetja kot so Krka, Lek, Akrapovič, Bayer, Coca-Cola, itn. Vendar velja poudariti, da na trgu obstaja mnogo manjših podjetji, ki vlaga veliko energije v svojo blagovno znamko kot delodajalec, vendar so le-ta prepoznavna izključno v svoji branži. Zaradi nizke stopnje prepoznavnosti v širši javnosti pa na žalost ta podjetja ne bodo nikoli prejela nagrade za najbolj uglednega delodajalca.  Kljub temu pa se jim trud vsekakor obrestuje, saj so v praksi zelo uspešna pri privabljanju najboljših kandidatov v svoj tim.

Kako torej graditi blagovno znamko, da bi bilo vaše podjetje privlačno za najboljše kandidate?

Grajenje blagovne znamke delodajalca sloni na istih marketinških principih kot grajenje blagovne znamke nekega produkta ali storitve za končnega potrošnika. Najprej morate vedeti, katera je vaša ciljna skupina potencialnih kandidatov in razumeti, kakšne so njihove potrebe, nato pa v okviru tega jasno opredeliti, kako se vaše podjetje razlikuje od konkurenčnih delodajalcev v isti branži in zakaj je delo pri vas za kandidata lahko zanimivo.

Blagovno znamko delodajalca lahko gradite tudi na stroškovno učinkovite načine, kot je uporaba družbenih medijev za razkrivanje kulture znotraj podjetja, ustvarjanje zanimivih spletnih vsebin, z organiziranjem dogodkov in izobraževanj, predvsem pa z angažiranjem zaposlenih, da delujejo kot ambasadorji podjetja in o njem širijo dober glas.

Dobra blagovna znamka delodajalca lahko torej bistveno vpliva na uspešnost zaposlovanja vašega podjetja. Večina kandidatov bo prej sprejela ponudbo podjetja, ki jasno kaže, na kakšen način skrbi za zadovoljstvo svojih zaposlenih ter za konstruktivno in prijetno delovno okolje kot pa ponudbo podjetja, ki kandidatom vnaprej ne ponuja vpogleda v svojo organizacijsko kulturo in ne daje jasnih znakov, da jih zadovoljstvo zaposlenih sploh zanima.