Freelancing vs. redna zaposlitev

Objavljeno:

Image

S tehnološkim napredkom in spremembami v gospodarstvu delo na dejanski fizični lokaciji postaja vse manj nujno, delavcem in delodajalcem pa so se odprle številne, bolj fleksibilne možnosti za sodelovanje. Gre za širši družbeni in kulturni fenomen t.i. »digitalnega nomadstva«, ki kot osnovni vrednoti poudarja svobodo in fleksibilnost, ki ju prinašajo honorarne oblike dela.

Razvijalci in programerji so še posebej nagnjeni k menjavanju služb ter izmenjavanju pogodbenih oblik dela ter redne zaposlitve – deloma, ker gre za obliko dela, ki ga je možno opravljati s katere koli lokacije (vse, kar potrebujete, sta računalnik in dostop do spleta), deloma pa zato, ker gre trenutno za enega najbolj iskanih poklicev na trgu delovne sile.

Marsikateri programer, ki je na trgu delovne sile »vroča roba«, se dnevno sooča z dilemo: »Zakaj bi sploh iskal redno zaposlitev, če lahko delam projektno z več naročniki hkrati in potencialno pridobim višje finančno nadomestilo kot znaša redna plača pri enem delodajalcu?« Kako odgovoriti na to vprašanje in izbrati ustrezno pot v času, ko pokojnina in redna služba za 40 let nista več glavni cilj mladih iskalcev zaposlitve?

Predstavljamo le nekatere od številnih prednosti redne zaposlitve za razvijalce programske opreme.

  • Stabilno delovno okolje

Redna zaposlitev poleg znanih prednosti, kot so plačani prispevki, plačan dopust in bolniška odsotnost, porodniški in očetovski dopust ter finančna varnost, prinaša tudi stabilnost, ki so se ji »freelancerji« prisiljeni odpovedati. Poleg tega se redno zaposlenim programerjem ni treba ukvarjati z administracijo in papirologijo, izdajanjem računov, komunikacijo z računovodskim servisom in »preganjanjem« naročnikov zaradi morebitnih zamud pri plačilih.

  • Izobraževanje, motivacija in napredovanje

Dobra podjetja skrbijo za redno motivacijo in izobraževanje zaposlenih. Pri redni zaposlitvi motivacija prihaja »od zunaj« –  da je programer motiviran za delo, skrbi njegov nadrejeni, vodja projekta oz. vodja ekipe. Pri honorarnem delu pa je ravno obratno – motivacija prihaja »od znotraj«. Če ste sami svoj šef, pomeni tudi, da se motivirate, izobražujete in napredujete predvsem sami, brez zunanje spodbude, kar terja veliko samodiscipline in pogosto predstavlja izziv. Redno zaposleni delavci imajo dostop do številnih izobraževanj in konferenc, ki jih zagotovi delodajalec, prav tako je možno tudi napredovanje med delovnimi mesti.

  • Družbeni faktor: občutek skupnosti in pripadnosti

Ko delate v podjetju, ste »obsojeni« na vsakodnevno komunikacijo v živo, druženje in spoznavanje novih oseb. Sodelavci pogosto postanejo prijatelji in se družijo ob različnih dogodkih, tudi zunaj delovnega časa. Dobra podjetja skrbijo za družabne aktivnosti v obliki teambuildingov ali motivacijskih vikendov. Redna zaposlitev lahko ponuja pozitiven občutek pripadnosti – podjetju, oddelku, ekipi ali projektu, kar je pri honorarnih oblikah dela zelo redko.

  • Tudi delo v podjetju je lahko fleksibilno 

Prednost honorarnih oblik dela je zagotovo fleksibilnost, kar so prepoznala tudi mnoga sodobna tehnološka podjetja in startupi, ki tudi redno zaposlenim delavcem ponujajo precej fleksibilnosti, kar se tiče lokacije in termina dela.

  • Delati na več projektih površno ali na enem poglobljeno?

Gre za zelo tehtno vprašanje. Kot honorarni programer imate namreč možnost pogosto menjavati naročnike in projekte, na katerih delate, od količine projektov in naročnikov pa je odvisno, koliko se boste poglobili v razvoj posameznega projekta. Redna zaposlitev v podjetju zagotovo ponuja bolj poglobljeno delo na razvoju enega produkta oz. storitve.

  • Dodatna plačila / nagrade

Redno zaposleni delavci so upravičeni do regresa, dopusta in plačane bolniške odsotnosti. Nekatera podjetja izplačujejo tudi 13. plačo ali bonus na uspešnost. Inovativna tehnološka podjetja pa ključne zaposlene pogosto motivirajo z lastniškim deležem v podjetju.

  • Projektno delo ob redni zaposlitvi?

Seveda je ob redni zaposlitvi možno delati tudi popoldansko. Tukaj je predvsem pomembno, da pazite na morebiten konflikt interesov in seveda na to, da se ne preobremenite z delom.

To je le nekaj prednosti redne zaposlitve za programerje.

Seveda pa na koncu šteje le vaše osebno zadovoljstvo – pomembno je, da v delu vidite izziv, da karierno napredujete in se na delovnem mestu dobro počutite ter da finančno nadomestilo ustreza vašim željam in potrebam.