Strokovna usposobljenost kandidata ali ujemanje s kulturo podjetja: Kaj naj odloča?

Objavljeno:

Image
Zaposlovanje

Popoln kandidat ima ustrezne strokovne kompetence in lastnosti, ki sovpadajo s kulturo podjetja. Vendar pa se boste najpogosteje srečevali s kandidati, ki bodo ustrezali kulturi podjetja, ne bodo pa imeli vseh strokovnih znanj, ki jih iščete, in obratno. Nekatera podjetja vidijo postopek zaposlovanja črno-belo, pri čemer morajo uspešni kandidati izpolnjevati vse zahteve delovnega mesta. Druga podjetja pa se osredotočijo na posameznika, njegovo osebnost in na to, kar lahko podjetju doprinese. Kateri način je primernejši?

Izbira glede na strokovno usposobljenost

Ali podatek o kandidatovi strokovni usposobljenosti še vedno igra odločilno vlogo pri zaposlovanju, glede na to, da ima po zadnjih podatkih v Sloveniji približno 40 odstotkov mladih med 30. in 34. letom višješolsko izobrazbo? Številni zaposlitveni oglasi dokazujejo, da je kandidatova stopnja izobrazbe še vedno precej pomembna, saj odseva določeno stopnjo predanosti in odraža višjo količino teoretičnega znanja ter višjo raven analitičnih sposobnosti. Dokazano je, da kandidati z akademsko izobrazbo hitreje in bolj poglobljeno spoznavajo nove  procese in tehnologije.

Katerim napakam se izogniti?

Pri izbiri novih sodelavcev so podjetja pogosto zaslepljena s podatkom, kje se je kandidat izobraževal, vendar je za izbor najboljšega kandidata treba pogledati globlje. Osredotočite se na to, kaj so se kandidati naučili iz študijske izkušnje in upoštevajte vse dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali med študijem, vključno s športnimi udejstvovanji in aktivnostmi v dobrodelnih organizacijah.

Kako preveriti strokovno usposobljenost?

Kandidatove akademske kvalifikacije lahko preverite iz njegovega življenjepisa ali profila LinkedIn. Pri zaposlitvenem razgovoru pa si lahko pomagate z naslednjimi vprašanji:

Katera vaša znanja so najbolj vplivala na razvoj vaše kariere?

Zakaj ste ravno vi najbolj kvalificiran kandidat?

Katere vaše študijske izkušnje najbolj ustrezajo delovnemu mestu, za katerega se potegujete?

Ujemanje s kulturo podjetja

Raziskave kažejo, da zaposleni, ki sovpadajo s kulturo podjetja, občutijo pri delu in odnosih na delu večje zadovoljstvo, dosegajo boljše delovne rezultate ter redkeje menjajo zaposlitev. To je še posebej pomembno, kadar se podjetje sooča z neizogibnimi spremembami in nestanovitnostjo. Močna ekipa s skupnimi vrednotami je bolj agilna in se lahko hitreje prilagaja novostim.

Kako oceniti kandidatovo ujemanje s kulturo podjetja?

En izmed osrednjih namenov zaposlitvenega razgovora je oceniti, ali kandidat odraža vrednote, lastnosti in prepričanja, ki sovpadajo s kulturo podjetja. Pri tem vam lahko pomagajo naslednje iztočnice:

Od česa je odvisen vaš uspeh?

V kakšnem okolju ste najbolj uspešni?

Kakšen je vaš idealen delovni dan?Kako bi vaši sodelavci opisali vas in vlogo, ki jo imate v skupini?

Opišite lastnosti nadrejenega, s katerim ne bi želeli sodelovati.

Kaj naj odloča?

Po mnenju mnogih kadrovskih strokovnjakov je kandidatovo ujemanje s kulturo podjetja enako pomembno kot njegova strokovna znanja in veščine, če ne celo pomembnejše.

Kandidat z ustreznimi strokovnimi znanji bo potreboval manj usposabljanja in izobraževanja na delovnem mestu, vendar pa ima kandidat z visoko stopnjo ujemanja s kulturo podjetja nekaj, česar se pogosto ne da naučiti – vrednote vašega podjetja in možnost, da odlično sodeluje z ekipo in posledično s tem prispeva k boljšim poslovnim rezultatom.