Zaposlujete programerje? Kako izbrati pravega.

Objavljeno:

Image
Zaposlovanje programerjev

Povpraševanje po izkušenih strokovnjakih s področja programiranja je na trenutnem trgu dela veliko, kandidatov s pravim naborom znanj in osebnostnimi lastnostmi, ki bi ustrezale kulturi vašega podjetja, pa malo. Poleg strokovnih kompetenc in osebnostnih lastnosti so namreč ključnega pomena tudi karakterne značilnosti kandidata, njegove vrednote, karierni cilji in ambicije. Pogosto tako prihaja do situacije, ko podjetja zaposlijo posameznike, ki se ne ujemajo s kulturo podjetja in ki ne delijo njihovih ciljev in pričakovanj. In v takšnih primerih je pogosto sodelovanje med zaposlenim in podjetjem kratkoročno in neproduktivno za obe strani. Zato se podjetja pogosto znajdejo v stiski, ko si želijo najti pravega sodelavca, ki bi jim pomagal uresničiti zastavljene cilje.

Kako torej zaposliti programerja, ki ima ustrezne strokovne kompetence in lastnosti, ki sovpadajo s kulturo podjetja?

Pazite na prvi vtis

Raziskave kažejo, da pri zaposlovanju novih sodelavcev podjetja velikokrat presodijo potencialne sodelavce na podlagi prvega vtisa. Zato bodite pri tem pazljivi, saj se kandidati na razgovoru vedno poskušajo prikazati v najboljši luči, vaša naloga pa je, da pridobite realne informacije. Na razgovoru morate poskušati ovreči svoj prvi vtis, saj boste le tako lahko zagotovo prepričani, ali so vaša opažanja ustrezna. V kolikor kandidat strokovno ustreza delovnemu mestu, ni pa pustil najboljšega prvega vtisa, lahko posežete tudi po različnih psihodiagnostičnih testih in vprašalnikih, ki so odlični za potrjevanje ali ovržbo vaših domnev. Na vtis, ki ga pustite pri kandidatih pa morate paziti tudi vi, saj si nihče ne želi delati v podjetju, kjer bo čutiti negativno energijo. Programerji imajo radi sproščena in kreativna okolja, zato razmislite o tem, da jim na razgovoru ponudite kavo ali pa jih na kavo peljite kar v bližnji lokal, saj se ljudje v takšnem okolju bolj sprostijo in razgovorijo, vi pa pridobite informacije, ki jih v bolj strogem okolju ne bi.

Preverite kandidatovo znanje in ne pozabite na praktični preizkus

Kandidat naj podrobno pojasni svoje izkušnje, projekte in produkte na katerih je delal in katere tehnologije je pri tem uporabljal, pri tem pa mu poskušajte zastavljati čim bolj konkretna vprašanja, saj boste le tako lahko dobili natančne podatke o njegovih znanjih. V veliko pomoč je, če kandidat predloži primere projektov ali kode, podrobno razloži svojo vlogo in sam proces razvoja. Smiselno je, da oseba s tehničnim znanjem sestavi praktičen programerski preizkus, s katerim kandidat ponazori svoje pridobljeno znanje in pristop k reševanju problemov. Kandidata tudi prosite, da na tehnična vprašanja odgovarja na laiku razumljiv način, saj tako kaže poglobljeno razumevanje tematike.

Preverite, kaj kandidat počne v prostem času

Tehnologije napredujejo s svetlobno hitrostjo in pogosto so se posamezniki primorani o najnovejših trendih in principih kot tudi tehnologijah in programskih jezikih izobraževati v prostem času. Če kandidat svoj prosti čas namenja izobraževanju in lastnim projektom, pomeni, da ga tematika iskreno zanima in veseli ter da bo svojo energijo vlagal v neprestano izboljševanje samega sebe.

Kandidatu podrobno predstavite kulturo podjetja

Ujemanje z vrednotami in cilji podjetja je ključnega pomena, diskrepanca na tem področju namreč pomeni, da bo prej ali slej prišlo do navskrižja mnenj, pogledov in mogočih rešitev, kar lahko pogubno vpliva na odnose v kolektivu. Kandidatu podrobno razložite, kakšni odnosi so podjetju pomembni, katere vrednote podjetje ceni in zasleduje in kateri so cilji podjetja. Povprašajte ga o njegovih vrednotah, željah in ciljih in ocenite, ali se ujemajo z vašim okoljem.

Pogovorite se o plači

Plača je v slovenskem prostoru pogosto tabu tema, o kateri se pogovarjamo šele v zaključnih pogovorih pred zaposlitvijo. Če šele takrat ugotovite, da kandidat pričakuje preveč, ste zapravili čas, ki bi lahko porabili za iskanje primernejših kandidatov. V začetnih fazah kandidatu predstavite finančni okvir in ga povprašajte o njegovih pričakovanjih. Če je razkorak prevelik se lahko hitro preusmerite v iskanje kandidatov, katerih pričakovanja so bolj kompatibilna z vašim finančnim okvirjem.

V vsakem primeru pa bodite s kandidatom v vseh korakih iskreni in odkriti. To zahtevajte tudi od kandidata in z upoštevanjem navedenih smernic, bo iskanje pravega sodelavca nekoliko enostavnejše.

Ohranite kontakte in ne zapirajte vrat

Ko boste uspešno izbrali novega sodelavca, ne pozabite na ostale kandidate, ki ste jih spoznali in z njimi opravili razgovore. Če ste morda za katerega ocenili, da je trenutno še premalo izkušen za delovno mesto, bo morda ravno ta oseba čez nekaj časa odlična pridobitev za vaše podjetje, zato ne pozabite takšnim kandidatom sporočiti, da obstaja možnost sodelovanja v prihodnosti, saj vas bodo tako imeli v mislih, ko se bodo ponovno ozirali po trgu dela.