Delo na daljavo – za ali proti

Objavljeno:

Image

Z napredovanjem tehnologije in številnih aplikacij, ki olajšajo projektno vodenje je postalo delo na daljavo vedno bolj popularno.  Delo od doma s fleksibilnim delovnim časom je tudi eden od načinov, kako lahko podjetja privabijo ali zadržijo dober kader, ki se ne želi preseliti v drugi kraj ali voziti na delo številne ure, oziroma si želi nekaj več fleksibilnosti. Vendar vse službe niso primerne za delo na daljavo in tudi vse osebe niso enako efektivne, če delajo od doma.

Delo na daljavo prinaša številne prednosti za delavca in delodajalca

Številne študije, ki so bile izvedene v ZDA, kjer je delo na daljavo vedno bolj polulana oblika zaposlitve, so pokazale, da so delavci, ki delajo od doma dolgoročno:

  • bolj zadovoljni,
  • bolj uspešni in produktivni in
  • bolj uživajo v svojem delu.

Tudi podjetja lahko bistveno izboljšajo rezultate poslovanja, saj za določeno delo zaposlijo kandidata, ki je pravi za to službo, ne pa tistega, ki je na razpolago v njihovem kraju. S tem, ko so podjetja bolj fleksibilna, postanejo bolj privlačna zaradi odprte organizacijske kulture, kar pa jim zagotavlja večjo izbiro visoko kvalificiranih kandidatov.

Delo na daljavo ni primerno za vse

Tisti, ki se odločijo za delo na daljavo, ker menijo, da je delo manj stresno in da bodo manj delali, so v zmoti. Delavec, ki dela od doma ima prav tako cilje, ki jih mora doseči in to brez pomoči ostalega tima. Poleg tega mora neprestano dokazovati uspešnost svojega dela in pošiljati delodajalcu podrobna poročila o opravljenem delu. Edina prednost dela od doma je, da si delavec sam organizira delovni dan in izkoristi najbolj produktivne ure v ta namen.

Druga slaba plat dela od doma je, da se delavec ne počuti kot del tima, saj nima vsakodnevnega stika z ostalimi sodelavci in nima toliko možnosti za navezovanje osebnih prijateljskih razmerji. Da bi omogočili lažje navezovanje stikov, ki bistveno pripomorejo k uspešnosti tima, pa se priporoča pogoste videokonference in osebna srečanja, vendar je za vzpostavitev zaupanja potrebno nekoliko več časa kot v običajnih timih.

Pri delu od doma pa je potrebna tudi visoka mera avto discipline in samo-motivacije ter sposobnosti za upravljane časa in postavljanja prioritet. Osebe, ki teh lastnosti nimajo oziroma jih ne razvijajo, ne bodo uspešno opravljali svojega dela izven tima. 

Menedžerji in vodje timov morajo prilagoditi procese dela

Učinkovito upravljanje vse bolj virtualnega tima, pa zahteva tudi drugačen način vodenja in prilagojene procese dela znotraj podjetja. Ključ do uspeha, kako upravljati z razpršenim timom, pa je predvsem v:

  • vzpostavljanju in izpolnjevanju specifičnih meril za delo na projektih,
  • imeti zelo jasne cilje in jih aktivno komunicirati timu,
  • neprestano spodbujanje zavezanosti k ciljem v celotni organizaciji.

Delo na daljavo lahko torej doprinese številne koristi delodajalcu in delavcu, vendar je potrebno, pred odločitvijo vpeljevanja te fleksibilne oblike dela v podjetje, procese dela skrbno preučiti in jih temu tudi prilagoditi.