Kako se uspešno pogajati za višjo plačo?

Objavljeno:

Ko začenjamo z novo službo ali pa si želimo kariernega napredovanja, mnogokrat nismo zadovoljni s plačo, saj je nižja, kot bi si zaslužili glede na svojo izobrazbo, delovne izkušnje ter sposobnosti. Zato se je včasih treba znati pogajati za želeno plačo. Takšna pogajanja so seveda lahko za mnoge precej stresna in neprijetna, saj se morda ne želimo izpostaviti in ogroziti priložnosti za novo službo ali napredovanje. V ta namen smo za vas pripravili nekaj uporabnih nasvetov o tem, kako se pripravimo in uspešno pogajamo za višjo plačo.

Bodite pripravljeni

Najprej je treba skrbno razmisliti, kaj sploh želimo izraziti in kaj bi bilo vredno izpostaviti. Upoštevati je treba tudi to, da za pogajanje o višji plači izberemo pravi kraj in čas, torej da direktorja ne ujamemo nepripravljenega. Z direktorjem se je smiselno dogovoriti za kratek sestanek, kjer mu lahko predstavimo našo prošnjo.

Raziščite tržne trende

Bistveno je, da pred pogajanjem za povišico podrobno raziščemo trende na trgu dela in primerjamo plače na podobnih delovnih mestih, da lahko direktorju predstavimo dejstva, ki bodo podprla našo prošnjo za višjo plačo. Do teh podatkov lahko pridemo z brskanjem po spletu, če pa informacij ne najdemo, pa lahko povprašamo tudi znance iz stroke ali rekruterje iz kadrovskih agencij. Le na podlagi teh informacij bo direktor lahko ocenil, ali je naša prošnja realistična za pogoje na trgu, na katerem podjetje posluje. Pomembno je torej, da smo pri pogajanju za višjo plačo realistični, da nimamo previsokih pričakovanj in da izhajamo iz konkretnih podatkov o plačah na podobnih delovnih mestih. Smiselno je tudi, da pri pogajanju za višjo plačo ne podamo razpona želene plače, saj bo v tem primeru direktor najverjetneje ponudil najnižjo plačo v razponu. Bolje je, da mu podamo konkreten znesek plače, ki naj bo malce višja od tiste, ki si jo dejansko želimo. Tako bomo v primeru, da se bo direktor želel pogajati za nižjo plačo, še vedno dobili tisto, ki smo si jo sprva želeli.

Izpostavite svoje dosežke

Najbolj pomembno je, da pogovor začnemo samozavestno ter z nasmeškom na obrazu, da ustvarimo pozitivno vzdušje v pisarni. Pri sestanku z direktorjem je ključnega pomena to, da izpostavimo svoje dosežke ter doprinos k podjetju. Če gre za novo službo, pa najprej omenimo svoje pretekle dosežke in direktorju postavljamo čim več vprašanj o kulturi podjetja, o zaposlenih in nato počasi preidemo na vprašanja o finančnem paketu. Če pa si želimo povišice v sedanji službi, je vredno omeniti, kako nam je služba pomagala pri osebni ter poklicni rasti. Pri predstavitvi svojih dosežkov je izjemno pomembno, da smo konkretni in odločni – direktorju moramo podati dejstva in konkretne številke ter izpostaviti naš doprinos k uspešnosti poslovanja podjetja. Če so se naše delovne naloge in njihov obseg čez leta spremenili, lahko omenimo tudi, da si zaradi večje odgovornosti na delovnem mestu zaslužimo višjo plačo. Navsezadnje pa je priporočljivo, da direktorju ne podajamo zahtev, temveč svoje želje oblikujemo v obliki vprašanj. Ko nam direktor ponudi finančni paket, ki je nižji od želenega, lahko na primer odgovorimo: »Glede na svoja specifična znanja sem pričakoval višjo začetno plačo. Kakšna je možnost višjega finančnega paketa?«. Tako se bomo na prijazen način pogajali in hkrati spoštovali direktorjevo avtoriteto.

Imejte prave namene

Zelo pomembno je tudi, da v sestanek z direktorjem ne vključujemo drugih sodelavcev in ne primerjamo njihovih plač z našimi, saj lahko direktor dobi občutek, da se pritožujemo ter da pustimo čustvom vplivati na nas. Za višjo plačo se lahko pogajamo takrat, ko zares verjamemo, da je naš doprinos k podjetju višji od našega trenutnega plačnega razreda. Ni primerno, da se pogajamo za višjo plačo, ker potrebujemo nov avto ali ker se nam je zvišala najemnina. Pogajanje za povišico mora temeljiti na poslovanju ter naši uspešnosti v podjetju in ne na zunanjih dejavnikih.

Poskušajte doseči sporazum

Seveda se moramo zavedati, da vsa podjetja niso zmožna zvišati plače po želji delavca, četudi bi to želela. Včasih te želje po višji plači omejuje politika podjetja ali pa proračunska sredstva. V tem primeru bo direktor morda želel z nami skleniti kompromis in nam bo tako ponudil alternativne predloge, kot so bonusi na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti, večja fleksibilnost na delovnem mestu ali pa dodatna izobraževanja. Zavrnitev prošnje za višjo plačo torej ne pomeni nujno, da ne bomo dobili ničesar. Vsekakor pa je priporočljivo, da se vsak sklenjen sporazum zapiše tudi v pogodbo, da kasneje ne pride do nepotrebnih težav.

Ne ustrašite se zavrnitve

Kljub dobri pripravljenosti in pogajanju se nam seveda lahko zgodi, da podjetje enostavno nima dovolj velikega proračuna, da bi nam lahko zvišalo plačo ali ponudilo kakšno drugo kompenzacijo v obliki bonusov ali izobraževanj. V tem primeru ne smemo biti preveč razočarani, saj vemo, da smo vsaj poskusili in se potrudili po svojih najboljših močeh. Poleg tega je pomembnejše kot plača to, da smo v službi, ki nas veseli, ter da smo zadovoljni s kulturo podjetja in z ugodnostmi, ki jih delovno mesto prinaša.