Celovite rešitve po meri vsakega naročnika.

V vse kompleksnejšem in spreminjajočem se trgu dela nudi Additec majhnim, srednje velikim podjetjem (SMEs) in start-up podjetjem celovite kadrovske rešitve na lokalni in globalni ravni.

Poleg iskanja in selekcije najboljšega kadra na trgu, različnih možnosti zaposlitve in najema kadra svojim strankam nudimo tudi po meri prilagojene kadrovske rešitve, kot so:

Kadrovsko svetovanje

Razbremenimo vas vseh administrativnih postopkov in namesto vas v celoti izpeljemo vse procese, povezane z zaposlovanjem kadrov. Natančno pregledamo vaše kadrovske procese in vam svetujemo, kako optimizirati kadrovski oddelek in delo s kadri.

V osnovnem paketu nudimo:

 • urejanje postopkov zaposlovanja (sklenitev, prenehanje delovnega razmerja, prijava, odjava);
 • sistemizacijo in druge akte s področja zaposlovanja;
 • delovna dovoljenja, zaposlovanje tujcev;
 • vzdrževanje sodobnih kadrovskih evidenc;
 • izračunavanje in izplačevanje plač;
 • brezplačno pravno pomoč s področja delovnih razmerij;
 • davčno svetovanje v okviru delovnih razmerij.


Adittecovo kadrovsko svetovanje obsega tudi naslednje rešitve:

 • razvoj kadrov in organizacije;
 • analizo potencialov;
 • psihološka testiranja in ocenjevanja kandidatov;
 • svetovanje pri izbiri orodja in izvedbi letnih razgovorov;
 • coaching (komunikacija, odnosi, upravljanje s stresom, učinkovitost zaposlenih, reševanje konfliktov, motivacija in zadovoljstvo zaposlenih, komunikacija ob odpuščanju);
 • graditev blagovne znamke kot delodajalec.

Pravno svetovanje

Svojim strankam nudimo brezplačno pravno svetovanje s področja delovne zakonodaje, kot so: delovnopravni postopki, interni akti, pogodbena razmerja, delovna dovoljenja, in sodelujemo pri inšpekcijskem pregledu. Stranke skrbno obveščamo o novostih s področja delovne zakonodaje.

Psihološka testiranja

Izbira pravega kandidata je zelo pomembna, saj napačno izbrani sodelavec lahko pomeni višje stroške poslovanja in negativen vpliv na ugled podjetja.

Poleg drugih najsodobnejših zaposlitvenih tehnik in orodij skušamo tudi s pomočjo psihodiagnostičnih instrumentov ugotoviti, ali je posameznik prava izbira za vaše podjetje in ali bo lahko uspešen v vaši organizacijski kulturi. Uporabljamo različne teste in vprašalnike, s katerimi preverjamo:

 • Osebnostne lastnosti: izraženost nekaterih osebnostnih potez, kot so: (samo)iniciativnost, dominantnost, sodelovalnost, odnos do drugih oz. prijaznost, natančnost in vestnost, obvladovanje čustev in impulzov itn.;
 • Intelektualne sposobnosti (IQ): potencial, ki posamezniku omogoča uspešnost na določenem področju dela;
 • Komunikacijske sposobnosti: sposobnost razumevanja in besednega izražanja, načini reševanja konfliktov;
 • Sposobnost koncentracije: natančnost, vztrajnost pri delu s podrobnostmi;
 • Motivacijo za delo in vrednote: kaj posameznika pri delu zadovoljuje.

Najem kadrovnika

Storitev je primerna za manjša in srednja podjetja brez kadrovskih oddelkov, ki si želijo zmanjšati stroške poslovanja, pri tem pa dobiti najsodobnejše kadrovske rešitve, podprte z informacijsko tehnologijo, in razviti prave kanale iskanja ustreznih kadrov. Kadrovika lahko najamete za daljše obdobje ali pa samo za nekaj ur tedensko. Svojim strankam nudimo tudi popolno podporo pri uporabi socialnih omrežij in gradnji blagovne znamke delodajalca.

Prednosti za podjetja:

 • Manjši stroški poslovanja;
 • Osredotočanje na osnovno dejavnost podjetja;
 • Večja učinkovitost procesov in kakovostnejša storitev, kar zagotavlja naš strokovnjak;
 • Garancija na izvedeno storitev.

Obračun plač

Uporabljamo najsodobnejši način obračuna plač, hitro in povsem preprosto za naročnika. V celoti se prilagodimo vašim potrebam; podatke za obračun nam lahko posredujete v želeni obliki – brez dodatnih prilagoditev in stroškov.

Prednosti za podjetja:

 • nižji in predvidljivi stroški poslovanja;
 • višja kakovost in preglednost storitve;
 • visoka zaupnost in varnost podatkov, brez uhajanja informacij;
 • prilagodimo se vašim oblikam urejenosti podatkov.