Lažje načrtujte stroške in zmanjšate obseg administrativnih del ter se osvobodite obveznosti in tveganj neposrednega zaposlovanja.

Nepredvidljivo poslovno okolje je postalo stalnica in od podjetij terja hitro prilagajanje povpraševanju na trgu. Najem kadra je najbolj prilagodljiv način pridobivanja novih sodelavcev za zagotavljanje začasnih potreb ali preverjanje primernosti kandidata brez tveganja.

Če potrebujete:

  • kadre ob povečanem obsegu dela,
  • kader za nadomeščanje bolniških odsotnosti,
  • specializirani kader za izvedbo začasnega projekta ali
  • strokovnjaka, ki lahko reši edinstven problem (on-site),

vam omogočimo, da tehnični in strokovni kader prek nas začasno najamete in se po uspešno končanem delu, če želite, dogovorite za zaposlitev.

Nudimo vam naslednje:

Najem kadra, ki zajema celovite storitve: iskanje in selekcija kadra, administrativni postopki zaposlovanja, vodenje kadrovskih evidenc in obračuna plač, prevzem delovnozakonodajnega tveganja, hiter odziv na trenutne potrebe po kadru, preizkus kadra brez tveganja in kadrovsko svetovanje.

Najem že izbranega kadra: vaš izbrani kader lahko zaposlite prek nas in si zmanjšate stroške, pri tem pa ste deležni koristi sodobnih kadrovskih rešitev.

Adittecov strokovnjak v vašem podjetju: prinaša veliko dodatnih prednosti klasičnega najema kadra ter poveča zadovoljstvo najetih delavcev in njihovo produktivnost.

Naši partnerji nam zaupajo zaradi:

  • možnosti hitrega najemanja večjega števila kandidatov,
  • preprostega in prilagodljivega pregleda izvedenih ur in stroškov dela (ki ga omogoča sodoben informacijski sistem kadrovske evidence in obračuna plač),
  • učinkovitega vodenja administracije in podatkov najetih delavcev,
  • odzivnosti, strokovnosti in proaktivnost naših svetovalcev,
  • dolgoletnih izkušenj na področju najema kadrov in
  • možnosti daljšega plačilnega roka.