Zmanjšajte negativne učinke odpuščanja in ohranite svoj ugled kot delodajalec.

Nepredvidljivo poslovno okolje postavlja delodajalce pred različne izzive: prevzemi, združitve, zmanjšanje poslovanje, selitev dejavnosti v druge države, upokojitve, zaradi česar so delodajalci prisiljeni optimizirati tudi število zaposlenih. V Adittecu poskušamo te neprijetne dogodke zmanjšati s pomočjo preverjenih postopkov komunikacije in usposobljenih strokovnjakov.

Prezaposlovanje (Outplacement) je iniciativa, ki zaposlenim v fazi odpuščanja nudi podporo, svetovanje in motiviranje, tj. z namenom, da jim olajša travmatično življenjsko situacijo in da čim prej najdejo novo zaposlitev.

Prednosti za podjetja:

  • lažje in hitrejše uresničevanje odpuščanja delavcev;
  • ustvarjanje odnosov z odpuščenimi delavci in s tem manjša možnost odškodninskih zahtevkov;
  • večja produktivnost zaposlenih, ki ostajajo znotraj podjetja;
  • izogibanje napakam pri komuniciranju znotraj podjetja in med javnostjo;
  • usposabljanje vodij;
  • ohranjanje ugleda podjetja.


Prednosti za odpuščene delavce:

  • strokovna podpora pri motivaciji, občutkih negotovosti glede prihodnosti;
  • karierni coaching (svetovanje, izobraževanje in pomoč pri iskanju in nastopu na novem delovnem mestu);
  • široko poznavanje trga dela in s tem različnih zaposlitvenih možnosti;
  • strokovna pomoč po nastopu na delu.