Oblike življenjepisov se z leti spreminjajo in prvi vtis je zelo pomemben, zato poskrbite, da bo imel vaš življenjepis poleg ključnih vsebinskih točk tudi jasno in sodobno strukturo ter da bo preprost za branje. Sodobni življenjepisi vsebujejo:

Osebne in kontaktne podatke

Ne pozabite vključiti pomembnih kontaktnih informacij, kot so: številka mobilnega telefona in elektronski naslov, prek katerih lahko delodajalec vzpostavi takojšen stik z vami. Izogibajte se podajanju podatkov, ki za delodajalca niso relevantni, npr. zakonski stan in število otrok.

Profil iskalca

Profil je kratek karierni povzetek, v katerem v največ štirih stavkih predstavite svojo edinstveno vrednost za delodajalca; katero delo vas navdušuje, v čem ste dobri, ter spretnosti, ki jih želite uporabiti v prihodnosti. Bodite pozorni pri uporabi pridevnikov, tj. da niso preveč splošni, ampak konkretnejši in podprti z dejstvi. Profil opremite z udarnim naslovom, ki v nekaj besedah pove, katera je vaša strokovna prednost.

Delovne izkušnje

V časovnem redu navedite delovne izkušnje z imenom podjetja in nazivom vašega delovnega mesta ter čas trajanja zaposlitve. Namesto suhoparnega navajanja delovnih nalog raje navedite, katera je bila vaša glavna vloga v podjetju in kateri so bili glavni dosežki, ki iste jih dosegli med zaposlitvijo. Pri tem se osredotočite na dosežke, ki odražajo strokovna znanja, ki so pomembna za delo, na katero se prijavljate. Če je vaš seznam delovnih izkušenj zelo dolg, se osredotočite na tiste, za katere menite, da so relevantni za delodajalca.
Če nimate veliko delovnih izkušenj, v ospredje postavite svoja znanja in veščine.

Izobrazba

Navedite naziv izobraževanja ter smer in izobraževalno ustanovo, na kateri ste ga dosegli, in sicer v časovnem zaporedju od zadnje izobrazbe naprej. Če imate višjo, visoko, višjo ali podiplomsko izobrazbo, lahko izpustite srednješolsko stnopnjo, če ta ni relevantna za delovno mesto. Vključite tudi izobraževanje v teku, ki ga nameravate v kratkem končati.
Kot dodatno informacijo navedite tudi neformalno izobraževanje, kot so: tečaji, usposabljanja, strokovne konference itn., ki je relevantno za delovno mesto, na katero se prijavljate. 

Znanja, veščine in osebnostne spretnosti

Ta del življenjepisa je predvsem za tehnične poklice zelo pomemben in ga velikokrat kandidati postavijo pred delovne izkušnje. Tukaj navedite znanja, veščine in tehnična orodja, ki jih obvladate (računalniški programi, programski jeziki in okolja, specifična tehnična znanja itn.), s poudarkom predvsem na tistih orodjih in znanjih, ki so pomembna za delodajalca. Zelo je koristno, da navedete tudi leta izkušenj uporabe teh orodij ali z lestvico ali besedo nakažete stopnjo poznavanja.
Poleg tehničnih znanj in veščin pa so vedno bolj pomembni tudi znanje jezikov in osebnostne spretnosti (t. i. soft skills). Pri njihovem navajanju bodite previdni, da ne boste navedli preveč splošnih opisov. Osredotočite se na tiste spretnosti, ki vas razlikujejo do drugih in ki se skladajo z razpisom delovnega mesta.