Novice

Objavljeno:

Želimo si boljše priložnosti za napredovanje in razvoj, boljšo organizacijsko kulturo in izboljšanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.


Objavljeno:

Učinkovito upravljanje vse bolj virtualnega tima zahteva drugačen način vodenja in prilagojene procese dela znotraj podjetja.


Objavljeno:

Ena glavnih težav, s katerimi se srečujejo podjetja, je pomanjkanje usposobljenih tehničnih in strokovnih kadrov za tekmo na jutrišnjem visoko tehnološkem trgu.